Köp/leveransvillkor

Betalningsvillkor:
För tillfället har vi endast bankbetalning och Swish som betalningsalternativ. Efter du lagt din order får du ett e-post med betalningsinstruktioner, det går att välja mellan Plusgiro och Bankgiro samt Swish. vi jobbar på att införa fler alternativ.

Leveransvillkor:
Vi levererar ert gods med bästa val beroende på storlek/vikt.
Fraktkostnaden beror på godsets storlek och vikt, den räknas ut automatiskt i varukorgen.
Vi levererar endast till kunder i Sverige.

Garanti:
Alla våra produkter har 12 månaders garanti.
Garantin gäller fabrikationsfel.

Ansvar:
Vi ansvarar för att våra produkter passar på uppgiva bilmodeller men det är du själv som ansvarar för att montaget görs på ett säkert och fackmannamässigt sätt samt det är du som själv som ansvarar för att din bil uppfyller alla krav från besiktning och myndigheter.

Returrätt:
Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt, enl. lagen om distanshandel. (SFS 2005:59)
Ångerblankett finns på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se)

Ångerrätt:
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.
Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren Jerry Magnusson Brännemysten 31 436 55 Hovås  e-post: info@skivbroms.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag
då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.
I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig.
Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att
frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.
Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.