Support

Hur man luftar sin huvudbromscylinder

 1. Ta loss huvudbromscylindern från servoklockan och placera den på en bänk eller i en balja
 2. Koppla luftningssatsen från utgående anslutningar och led slangarna tillbaka till respektive behållare.(se bild)
 3. Tryck in kolven ända in, upprepade gånger tills det är helt fritt från luft. (använd något som inte repar huvudcylindern)
 4. Plugga utgående anslutningar och montera huvudbromscylinder på servoklockan som redan är monterad i bilen.

Hur man luftar bromsarna

 1. Lufta alltid huvudcylindern utanför bilen först
 2. Om det finns en fördelningsventil så ska denna låsas med verktyget U007 innan man börjar lufta. (se bild)
 3. Luftningsordning höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.
 4. Koppla på slangen på bromsnippeln och fäst om möjligt uppsamlingsflaskan högre än luftningsnipplen.
 5. Lufta som vanligt, be någon trampa på bromspedalen, öppna bromsnippeln en kort stund, stäng igen. repetera tills luften är borta ur systemet.Tips: Ha locket öppet på huvudcylindern och titta i behållaren när du ber någon bromsa, om det ”skvätter upp” så är det luft kvar och du ser även om det är fram eller bak.
  Varning: Akta lacken, bromsolja fräter på lack (och ögon)

Nipplar och gängor på servokit

(Från bil kommer original 1st bromsrör med 7/16-24 hane)

(Från bil kommer original 1st bromsrör med 7/16-24 hane)

Exempel på lösning om man monterar skivbroms utan att köpa bromsservo-kitet.


Reservation för ev. fel.
Denna supportsida är framtagen både med egna mätningar och via externa källor.
skivbroms.se tar inte ekonomiskt ansvar för ev. fel i listan, den ska ses som en hjälp.